Gọi điện thoại
0982682488

VÌ SAO NÊN ĐI DU HỌC HÀN QUỐC

𝐕𝐢̀ 𝐒𝐚𝐨 𝐍𝐞̂𝐧 𝐓𝐡𝐚𝐦 𝐆𝐢𝐚 𝐃𝐮 𝐇𝐨̣𝐜 𝐇𝐚̀𝐧 𝐐𝐮𝐨̂́𝐜

𝐂𝐡𝐚̀𝐨 𝐍𝐞̂̀𝐧 𝐯𝐚̆𝐧 𝐡𝐨́𝐚 đ𝐚 𝐝𝐚̣𝐧𝐠 𝐯𝐚̀ 𝐦𝐨̣̂𝐭 𝐜𝐮𝐨̣̂𝐜 𝐬𝐨̂́𝐧𝐠 𝐧𝐚̆𝐧𝐠 đ𝐨̣̂𝐧𝐠
Hàn Quốc là một đất nước có nền văn hóa và truyền thống lâu đời. Rất nhiều nhiều di sản văn hóa đang được bảo tồn và phát huy. Nền văn hóa qua hàng nghìn năm lịch sử đã được kế thừa nguyên vẹn khắp nơi trong xã hội ngày nay.

Làn sóng hâm mộ Hàn Quốc bắt đầu từ những bộ phim truyền hình Hàn Quốc. Nay đã lan rộng thành tình cảm yêu quý đối với văn hóa, con người Hàn Quốc. Gần đây sự phát triển của K-Pop, không chỉ khẳng định làn sóng hâm mộ Hàn Quốc mà còn cho thấy tầm ảnh hưởng của nó tới nền văn hóa Thế Giới.

Hàn Quốc phát triển dựa trên sự kết hợp hài hòa giữa truyền thống lâu đời và nền văn hóa hiện đại năng động. Cuộc sống du học tại nơi đất rất hấp dẫn và nếu bạn được giáo dục, học tập trong môi trường như thế này thì bạn có thể học cách lãnh đạo, có tầm nhìn sáng suốt cần thiết của một nhà lãnh đạo mở đường cho nền văn minh nhân loại trong tương lai.

𝐇𝐨̣𝐜 𝐛𝐨̂̉𝐧𝐠 𝐥𝐚̀ 𝐭𝐡𝐮̛́ 𝐝𝐞̂̃ 𝐬𝐚̆𝐧 𝐭𝐢̀𝐦 𝐧𝐡𝐚̂́𝐭
Có hai loại học bổng thường thấy ở Hàn Quốc. Một là học bổng của các trường Đại học, hai là học bổng của chính phủ.

Với loại học bổng từ các trường Đại học, bạn phải đảm bảo thành tích học tập xuất sắc bởi giá trị của học bổng có thể dựa vào kết quả học tập từng học kỳ. Để xin được loại học bổng này, bạn cần liên hệ trực tiếp với trường mà mình muốn theo học và làm theo các thủ tục cần thiết.

Học bổng của chính phủ thì thường là học bổng toàn phần và điều kiện thường khó khăn hơn. Các sinh viên nước ngoài nhận học bổng này có nhiệm vụ cố gắng đóng góp tăng cường tình hữu nghị và mối dây liên hệ với Hàn Quốc trong các lĩnh vực khác nhau như giáo dục, giao lưu chính thức với doanh nghiệp trên toàn thế giới.

Đ𝐢𝐞̂̀𝐮 𝐤𝐢𝐞̣̂𝐧 𝐧𝐡𝐚̣̂𝐩 𝐡𝐨̣𝐜 𝐤𝐡𝐨̂𝐧𝐠 “𝐤𝐡𝐨́ 𝐧𝐡𝐚̆̀𝐧” 𝐧𝐡𝐮̛ 𝐜𝐚́𝐜 𝐧𝐮̛𝐨̛́𝐜 𝐜𝐡𝐚̂𝐮 𝐀̂𝐮
Điều kiện nhập học cho các trường Đại học ở Hàn Qu